Tasarım Yaklaşımı

 

 

Mimari bir tasarım oluştururken, özgünlük ile birlikte, yapılan yatırımın optimizasyonunu, malzeme, üretim ve detay çözümlerini ön planda tutmaktayız. Mimari yapının içinde bulunduğu çevre, iklim ve kültürel değerlerle bağını çağdaş ve yalın bir tasarım anlayışıyla tasarlayarak sunmak temel prensibimizdir. Aynı zamanda fonksiyon ile estetiğin birleştiği yenilikçi ve sürdürülebilir mimari yapıtlar tasarlamak ve bu yapıların bulundukları çevrenin koşullarına göre ve çevresine pozitif yönde katkıda bulunmasını amaçlayan binalar tasarlamayı amaç ediniyoruz.

 

Tüm tasarımlarımızda ve uygulamalarımızda; ”Duyguların tasarıma yansıması” teması çizgimizi yansıtmaktadır. Her projenin değişik bir öyküsü olduğunu iddia edip, kalıcı çözümler üretmekteyiz.